O firme

Spoločnosť BOLE plast s.r.o.

Sme recyklačná a výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá v prvom rade kladie dôraz na ekológiu a budúcnosť planéty. Máme za to, že v dnešnej dobe treba planéte pomáhať v každom odvetví priemyslu a výroby najviac ako to ide. O to sa snažíme aj my v našej spoločnosti. Síce sa venujeme výrobe niečoho nového, avšak držíme sa hesla

„od odpadu až k výrobku“

Ktoré je takou našou primárnou filozofiou. Našou prácou totiž vraciame do pôvodnej výroby poškodené alebo nesprávne vyrobené automobilové nádrže na pohonné hmoty, ktoré by inak skončili vyhodené a predstavovali záťaž pre prostredie.

Druhú časť recyklátu používame v našej vlastnej výrobe, v ktorej ide primárne o výrobu polyetylénových chráničiek.

Nová výrobná linka

K dosiahnutiu efektívnejšej výroby sme preto rozšírili našu výrobu o novú linku, ktorá je v porovnaní so starou lepšia v niekoľkých oblastiach.

Nová linka sa líši oproti starej v rýchlosti aj presnosti kalibrácie. Rýchlosť výroby je až 4-násobná, chráničiek vieme vyrobiť až 2000 ks za deň. Počet samozrejme záleží od priemeru a hrúbky steny. Výroba sa zmodernizovala, na chráničkách vieme vyrobiť podľa potreby aj hrdlá, ktoré rozšíria koniec, farebné označenie prúžkom a popis na chráničke podľa požiadaviek zakázanika.

N

Vyššia výrobná rýchlosť

N

Presnosť kalibrácie

N

Rozšírenie koncov - hrdiel

N

Možnosť špecifikácie rozmerov chráničiek

Výroba sa zautomatizovala

tým pádom sa nenarobia toľko ani zamestnanci. Do starej linky sa musel recyklát ručne nasýpať. Pri novej linke je recyklát natiahnutý samotnou linkou bez potreby použitia ľudí.

Podľa požiadaviek dokáže nová linka chráničku aj označiť, popíše typ a základné údaje chráničky. Ak si zákazník žiada špecifikáciu, je možné chráničky rozlíšiť aj farebným prúžkom.

Vyššia rýchlosť – presnosť kalibrácie – možnosť výroby hrdiel – rozšírenie koncov – bez využitia ľudskej sily – možnosť špecifikácie chráničiek

obrázky si môžete posúvať kliknutím

porovnanie starej a novej výrobnej linky