Električková trať Jurajov dvor

     

električková trať Jurajov dvor - Boleplast

električková trať Jurajov dvor - Boleplast

električková trať Jurajov dvor - Boleplast

 električková trať Jurajov dvor - Boleplast

 električková trať Jurajov dvor - Boleplast

 električková trať Jurajov dvor - Boleplast