Certifikáty

Všetky naše certifikáty sú dostupné na vyžiadanie.

Napíšte nám boleman@boleplast.sk.

STN EN ISO 9001:2016

Certifikát potvdzuje, že zavedený systém manažerstvá kvality spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 v oblasti:

výroba a predaj polyetylénových chrániček a výrobkov z plastu, recyklácia a zhodnocovanie plastov.

Certifikovaný od: 02.12.2021

Bole plast s.r.o.

Máte záujem o výrobky, cenník alebo hľadáte odpoveď na špecifickú otázku?