Recyklácia

Recyklácia je procesom

ktorý zabraňuje nielen plytvaniu zdrojov, ale takisto znižuje spotrebu surových materiálov, ktoré vstupujú do výroby.

Ďalej redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čím prispieva napríklad k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

V našom modernom svete ako ho poznáme sa plasty všeobecne stali materiálom, ktorému sa bohužiaľ nedá vyhnúť. Majú pre nás všestranné využitie a sú veľmi odolné, no práve táto odolnosť komplikuje následnú likvidáciu plastov.

Preto u nás vo firme využívame poškodené alebo nesprávne vyrobené automobilové nádrže na pohonné hmoty, ktoré by inak skončili vyhodené a predstavovali by zbytočnú a ďalšiu záťaž pre prostredie.

BOLEplast PE chráničky

Našou filozofiou je

to, že aj z odpadu, ktorý predstavujú poškodené a nesprávne vyrobené automobilové nádrže na pohonné hmoty vieme vyrobiť výrobok, ktorý je možné využiť v ďalších odvetviach.

Zelená firma

Myslíme na budúcnosť

Znižovanie emisií