HDPE Káblové komory

MODULÁRNE KÁBLOVÉ KOMORY

Spoločnosť BOLE plast s.r.o. prináša na trh unikátny stavebnicový systém káblových komôr, využiteľný v stavebníctve, energetike, telekomunikáciách, vodohospodárstve a pod.

Segmentovaný stavebnicový systém ponúka najširší výber rozmerov káblových komôr na našom trhu.

V portfóliu máme komory so zaťažiteľnosťou od A-15 až po D400 (1,5 tony – 40 ton), podľa typu komory a poklopu. Naše zemné komory sú najvhodnejšou alternatívou k betónovým káblovým komorám a ostatným plastovým komorám.

Medzi nesporné výhody plastových komôr patrí úspora nákladov na prepravu a ukladanie komôr do výkopov, bez potreby použitia žeriavu alebo inej mechanizácie.

káblová komora ecolite

ECOLITE  káblové komora

Komory sa skladajú zo základných segmentov

Komory sa skladajú zo základných 150 mm segmentov do požadovanej hĺbky.

V prípade segmentov 150 x150 mm, 380 x 230 mm a 430 x 280 mm, je možné komoru ešte navýšiť násobkami 25 mm a 50 mm.

Komory sa skladajú zo základných<br />
150 mm segmentov do požadovanej<br />
hĺbky. V prípade segmentov<br />
150 x150 mm, 380 x 230 mm<br />
a 430 x 280 mm, je možné<br />
komoru ešte navýšiť násobkami<br />
25 mm a 50 mm.

Tabuľka rozmerov ECO lite komôr:

Návod na monáž ECO lite káblovej komory:

Návod na montáž ecolite káblovej komory - Boleplast

VODOTESNÉ KÁBLOVÉ KOMORY

Telo komory je vodotesné a spoločne s vodotesným typom poklopu je zaistená vodotesnosť prístupového bodu pre káblovody.

Na vytvorenie vodotesného spojenia s káblovými chráničkami je nutné použiť gumové tesnenie vhodné pre daný priemer chráničky.

Výšku komory je možné predĺžiť pomocou teleskopického predĺženia v kombinácii s tesniacou manžetou na utesnenie priechodu do komory.

Pri použití poklopu s triedou zaťažiteľnosti D400 je nutné ďalej použiť betónový roznášací veniec.

vodotesná káblová komora Boleplast

ECOLITE  káblové komora

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

MATERIÁL:
HDPE

FARBA:
Čierna / šedá

POKLOP KOMORY:
Plastové (pochôdzné) A – 15
Betónové (A15, B125, C250, D400)
Liatinové (A15, B125, C250, D400)

Vodotesné káblové komory

Ponúkame 2 typy komôr

Ecolite káblové komory
sa skladajú s 15 cm nadstavcov, kde si zákazník vie vyskladať komory podľa potreby rôznych veľkostí a výšky.

Vodotesné káblové komory
sú vyrobené s jedného liateho kusu taktiež rôznych veľkostí.

komory boleplast

vodotesné káblové komory

komory boleplast

Ecolite komora

kábelovod boleplast

Ecolite komora

Bole plast s.r.o.

Máte záujem o moduláre alebo vodotesné káblové komory?